v0.67 GW

Botaurus stellaris
[Pelecaniformes • Ardeidae]  (Clements)
LT Didysis baublys
EN Great Bittern arba Eurasian Bittern arba Bittern
DE Rohrdommel arba Große Rohrdommel
RU Большая выпь
SE Rördrom
LV Lielais dumpis
FR Butor étoilé
Foto/balsas
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 3(R)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 800-1000

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRR++++++++++++++RRRRR
Apibūdinimas

Stambus, storakaklis garnys, beveik visas gelsvai rudas, juodu viršugalviu, tamsiai pamarginta nugara ir šviesiau - pilvu. Skrydžio metu plunksnos rausvai rudos ir pamargintos juodai.

Dažniausiai randamas nendrynuose. Slapukas, dienos metu retai matomas atvirose vietose; daugumą maisto randa nendrynų tankmėse, nors kartais matomas besimaitinantis nendrynų pakraščiuose ar seklumose. Dažniausiai vaikšto lėtai ir oriai, bet gali greitai bėgti; gali ilgai stovėti nejudėdamas, prieš darydamas sekantį žingsnį. Nepaisant stambumo, nendrėse juda vikriai, kojų pirštais apkabindamas po kelis stiebus. Gana dažnai skrenda virš nendrių dienos metu, kai maitina jauniklius, bet kitu metu vengia toli skristi ir dažnai vėl krenta į nendres. Skrydžiu primena pelėdas, skrenda žemai virš nendrių, sulenkęs kaklą (kaklas atrodo trumpas ir storas) ir iškišęs kojas. Veisimosi metu retai matomas, dažniausiai girdimas jo balsas.

Buveinė

Gyvena tik žemapelkėse ir gausiai apžėlusiose drėgnose vietose, dideliuose ir sekliuose vandens telkiniuose, kuriuose gali kisti vandens lygis. Labiausiai patinka tanki augalija, auganti netoli atviro vandens plotų - tvenkinių, kanalų, ypač nendrės, kur saugiai gali slėptis. Kartais persikelia į atviresnes vietas (pvz., ežerų ar upių krantus), kur nendrių gali būti mažiau, bet vengia tokių vietų, kur gali būti matomas iš toli. Vanduo nebūtinai turi būti gėlas, gerai jaučiasi ir į jūrą įtekančių upių deltose, nors tik išskirtiniais atvejais apsigyventų ant jūros kranto. Atšalus orui ir ledui sukausčius vandenį, alkani paukščiai gali atskristi iki artimiausio neužšalusio vandens telkinio.

Panašios rūšys