v0.67 GW

Charadrius hiaticula
[Charadriiformes • Charadriidae]  (Clements)
LT Jūrinis kirlikas arba Dūdieviņš
EN Common Ringed Plover arba Ringed Plover
DE Sandregenpfeifer
RU Галстучник
SE Större strandpipare
LV Smilšu tārtiņš
FR Pluvier grand-gravelot
Foto/balsas
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 3(R)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 30-50

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++++
Apibūdinimas

Aiškiai didesnis už juodakojį ir upinį kirlikus; ant žemės pastebimai už juos stambesnis, o skrendančio matyti ilgesni sparnai ir uodega. Mažas, kompaktiškas, tvirtas kirlikas. Apdaras labai panašus į upinio kirliko, tik neturi šviesaus žiedelio aplink akį, balto ruoželio, juosiančio viršugalvį; kojos ir snapo pagrindas geltoni. Skrendančio sparne matyti balta juosta ir baltai apvesta, centre tamsi uodega.

Suaugęs ant žemės gali būti būti painiojamas su upiniu kirliku. Jaunikliai skiriasi nuo panašių rūšių gana trumpomis ir šviesiai geltonomis kojomis; nuo upinio kirliko tuo, kad neturi pilno žiedo krūtinėje, o skrendančio sparne matyti juostelė; nuo juodakojo kirliko - tamsesniu apdaru ir ilgesne uodega. Skrendančio siluetas plonas ir netiksliai apvestas, aiškiai matyti ilgi sparnai ir uodega. Eisena panaši į kitų kirlikų: greitas ir lėtas lakstymas su staigiais sustojimais ir pauzėmis.

Buveinė

Lyginant su upiniu kirliku, yra jūros pakrančių paukštis. Apsigyvena arktiniuose, subarktiniuose ir šiaurinių kraštų pajūriuose. Kitos mėgiamos buveinės yra priekrantės vietovėse, prie upių žiočių, ežerų, tundroje, žvyruotose, smėlėtose vietose, skurdžia augalija apaugusios vietovės, kitos tinkamos ir sausos vietos - žemaūgiais krūmais apaugusios vietovės toliau į šiaurę nuo konkuruojančių rūšių. Perėjimo, migracijos ar žiemojimo vietose linkęs burtis smėlėtose ar žvyruotose pakrantėse; lizdui renkasi buveines aukščiau potvynių užliejamų zonų.

Panašios rūšys