v0.67 GW

Chlidonias hybrida arba Chlidonias hybridus
[Charadriiformes • Laridae]  (Clements)
LT Baltaskruostė žuvėdra
EN Whiskered Tern
DE Weißbart-Seeschwalbe arba Weißbartseeschwalbe
RU Белощёкая крачка
SE Skäggtärna
LV Baltvaigu zīriņš
FR Guifette moustac
Foto/balsas
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 3(R)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 5-20

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++
Apibūdinimas

Didesnė ir stambesnė už juodąją žuvėdrą ir baltasparnę žuvėdrą, ilgesniais sparnais, ilgesniu ir sunkesniu snapu, plokštesne galva, beveik perpus ilgesnėmis kojomis; dydžiu artima kai kurioms jūrinių Sterna rūšių jaunikliams, tik trumpesne, ne tokia skelta uodega. Didžiausia pelkių žuvėdra, durklo formos snapu ir apdaru, panašiu į įvairaus amžiaus Sterna žuvėdras. Veisimosi apdaras panašus į poliarinės žuvėdros, tik intensyviau spalvintas; kiti apdarai neturi išsiskiriančių raštų, dėl to identifikacija galima tik ištyrinėjus elgesį ir struktūrą.

Suaugę veisimosi metu dėl panašaus apdaro gali būti painiojami su poliarine žuvėdra, bet yra mažesni, lieknesni, trumpesne uodega ir kiek bukesniais sparnais. Elgesys panašesnis į Sterna žuvėdras. Elgesio, skrydžio bruožai dar svarbesni, norint atskirti baltaskruostės žuvėdros jauniklius nuo Sterna žuvėdrų, nes apdaro detalės būna labai panašios, skiriasi tik sparnų detalėmis ir antuodegio, uodegos spalvomis. Pirmamečių jaunų ir suaugusių paukščių žiemos apdaras beveik neatskiriamas nuo baltasparnės žuvėdros, baltaskruostės skiriasi: (1) ilgesniu, labiau durklą primenančiu ♂♂ snapu, (2) intensyvesniu viršugalvio raštu, (3) švaria pakakle (be matomų apykaklės požymių), (4) pilkesniu antuodegiu. Kaip ir giminingos rūšys gali medžioti vabzdžius, o kaip Sterna žuvėdros - gaudyti žuvis.

Buveinė

Peri vidutinėse platumose ir piečiau - iki Viduržemio jūros ir stepių regionų. Turi griežtesnius klimato reikalavimus perėjimo vietoms už juodąją ir baltasparnę žuvėdras - peri ten, kur vidutinė liepos mėnesio temperatūra yra aukštesnė už 20°C. Peri stovinčio ir tekančio gėlo vandens telkiniuose, lizdus suka ant vandenyje augančių ar plaukiojančių augalų. Žiemą gyvena panašiose sausumos buveinėse, dažniausiai - tropikuose.

Panašios rūšys