v0.67 GW

Circus aeruginosus
[Accipitriformes • Accipitridae]  (Clements)
LT Nendrinė lingė
EN Eurasian Marsh-Harrier arba Western Marsh-Harrier arba Marsh Harrier
DE Rohrweihe
RU Болотный лунь
SE Brun kärrhök
LV Niedru lija
FR Busard des roseaux
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 2500-3500

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++++
Apibūdinimas

Kai kurios ♀♀ daug didesnės už ♂♂. Stambiausia iš lingių; ♀ dažnai paprastojo suopio dydžio, tik skirtingos struktūros. Plona galva ir kūnu, ilgais, lygiagrečiais kraštais, sparnais, ilga uodega ir ilgomis kojomis, įpratusi sklęsti ir sklandyti V forma iškeltais sparnais. Suaugęs ♂ ryškiu apdaru, žiūrint iš viršaus, blyškiai pilkais - kaštoniniais, juodais galais sparnais, tamsiai kaštoniniu kūnu. ♀ ir jaunikliai gana vienspalviai rudi, dažnai šviesiai gelsva galva (♀ - ir priekiniu sparno kraštu).

Stambesnė išvaizda ir apdaras padeda greitai atskirti nuo kitų lingių. Stebint iš apačios, ♀ ir jauni paukščiai gali priminti juodąjį peslį ar tamsios formos nykštukinį erelį. Skrenda gana sunkiai plasnodama, dažnai sklando; medžioja neaukštai virš žemės, kaip ir kitos lingės, bet į priekį juda greičiau.

Buveinė

Gyvena vidutinio klimato zonose ir Viduržemio jūros regionuose, bet paplitusi ir šiauriniuose kraštuose, stepėse, subtropikuose. Vengia kalnuotų, miškingų rajonų, o dykumų zonose gyvena tik oazėse. Labiausiai linkusi apsigyventi prie seklaus, stovinčio gėlo ar mažai sūraus vandens telkinių, gausiai apaugusių aukštomis nendrėmis ar panašia tankia vandenyje augančia augalija, bet ne medžiais, bent jau jų neturi būti daug. Taip pat įsikuria prie ežerų ar lėtai tekančių upių arba dirbtinės kilmės kanalų, taip pat ten, kur yra nedaug arba visai nėra atviro vandens. Gyvena vietose, kur vandens augalijos plotai nėra labai smarkiai fragmentuoti ir viršija maždaug 100 ha. Maitinasi netoli gyvenamos vietos, bet gali maitintis ir negiliuose grioviuose, vikšriais apaugusiuose laukuose, melioruotuose plotuose, pelkėse, durpynuose ir, ypač ne veisimosi metu, pievose ar ganyklose. Medžioja ir dirbamose žemėse (pūdymuose, pievose, vynuogynuose ar ryžių laukuose), ypač tada, kai nendrynų yra nedaug arba jie tankiai apgyvendinti. Dažnai tupi ant žemės, pakrantėse ir kalvose - taip retai elgiasi kitos lingių rūšys. Tupia ir ant kelmų, krūmų, stulpų, šieno kupetų.

Panašios rūšys