v0.67 GW

Circus cyaneus
[Accipitriformes • Accipitridae]  (Clements)
LT Javinė lingė
EN Hen Harrier arba Northern Harrier
DE Kornweihe arba Kornweiher-cyaneus
RU Полевой лунь
SE Blå kärrhök
LV Lauku lija
FR Busard Saint-Martin
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 0-5

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++RRRRRRRRR++++
Apibūdinimas

Mažesnė už nendrinę lingę, bet už kitas - didesnė ir stambesnė, platesniais sparnais. ♀ didesnė už ♂. Suaugęs ♂ lengvai atpažįstamas iš pilkos galvos ir krūtinės, baltos apačios, kontrastuojančios su juodais sparnų galais, tamsaus sparnų krašto. Suaugusi ♀ viršuje ruda, baltu antuodegiu (visos Circus ♀♀ ir jaunikliai yra 'žieduota' uodega, išskyrus nendrinę lingę) ir juostuota uodega, ruožuota rusvai gelsva apačia.

♂ sparnai juodais galais ir išilgai sparno krašto einanti tamsi juosta (taip pat dydis ir platesni sparnai) skiriasi nuo stepinės ir pievinės lingės ♂♂. ♀ žymiai sunkiau atskirti nuo šių rūšių ♀♀, bet ji sunkesnė, sparnai platesni, mažiau aiškus tamsus skruostas, būdingas minimoms rūšims ir vos matoma 'apykaklė' virš gausiai ruožuotos krūtinės. Sparno apačioje tamsios juostos, einančios per plasnojamąsias plunksnas, išsidėsčiusios lygiais atstumais ir vientisesnės, nei pas minimas panašias rūšis, sparno priekis vienodai ruožuotas, o ne stiprėjančiai nuo sparno pradžios link pabaigos.

Kaip ir kitos lingės, skrenda arti žemės. Skrisdama moja 5–10 kartų, po to sklendžia. Sparnai sklandant laikomi kiek pakelti, bet dažniau horizontaliai ar net kiek išlenkti žemyn (tuo skiriasi nuo giminingų rūšių).

Buveinė

Paplitusi šiaurėje ir vidutinio klimato juostose. Dažniausiai vengia stačių kalnų, vientisų miškų ar net brandžių medžių grupių, aukštos ir tankios vertikaliai augančios vandens augalijos, žolių, didelių atviro vandens plotų. Gyvena atvirose vietovėse, dažniausiai sausose ar mažai drėgnose, apaugusiose neaukšta augmenija; gyvena ir stepėse, pievose, viržynuose, neaukštuose krūmynuose, kopose, užliejamų pievų pakraščiuose, kloniuose, atviroje taigoje, netgi miško kirtimuose ar medžių jaunuolynuose. Nesibaimina tūpti ant vielinių tvorų, akmeninių sienų ar kalvų. Išskyrus tuoktuvinius skrydžius, retai pakyla aukščiau 5 m. Žiemą dažnai pasirodo dirbamose žemėse ar ganyklose, viržynuose, pakrančių kopose ir pelkėse. Buveinės pasirinkimą dažniausiai lemia grobio gausa - jį gaudo atvirose vietose, dažniau didelėse netrikdomose erdvėse nei žmogaus intensyviai naudojamuose plotuose. Nesibodi skristi virš vandens, migracijos metu perskrenda ir jūras.

Panašios rūšys