v0.67 GW

Cygnus atratus
[Anseriformes • Anatidae]  (Clements)
LT Juodoji gulbė
EN Black Swan
DE Schwarzschwan
RU Чёрный лебедь
SE Svart svan
LV Melnais gulbis
FR Cygne noir
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRR+++RRRRRRRRRRR+++RR
Apibūdinimas

Gyvena Australijoje ir Tasmanijoje, toliau nuo sausringų ir miškingų sričių; introdukuotos ir įsikūrė Naujojoje Zelandijoje (nuo 1864). Sėsli, toliau nuo laikinų vandens telkinių skraido tik po veisimosi sezono. Atklysta iki Naujosios Gvinėjos. Europoje laikoma parkuose ar privačių asmenų namuose ir iš ten dažnai pabėga. Vienintelė nedidelė (manoma) stabilesnė populiacija peri Slovėnijoje, kartais (dar nestabiliai) - Olandijoje. Kartais užfiksuojamos mišrios su gulbėmis nebylėmis poros.

Buveinė

Gyvena Australijoje ir Tasmanijoje; introdukuota ir nuo 1864 m. gyvena Naujojoje Zelandijoje. Sėsli, dažniausiai klajoja išperėjusi. Klajokliai užfiksuoti Naujosios Gvinėjos pietuose. Dažnai laikoma nelaisvėje visoje Europoje. Žinoma nedidelė, gana stabili populiacija Slovėnijoje. Dažnokai peri Olandijoje, bet nuolat ten negyvena; pasitaiko mišrių porų su gulbėm nebylėm. Europoje stebimi paukščiai dažniausiai būna iš nelaisvės ištrūkę bėgliai.

Panašios rūšys