v0.67 GW

Cygnus columbianus
[Anseriformes • Anatidae]  (Clements)
LT Mažoji gulbė
EN Tundra Swan arba Bewick's Swan
DE Zwergschwan
RU Американский лебедь arba Малый лебедь
SE Mindre sångsvan
LV Mazais gulbis
FR Cygne siffleur
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 0-1

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRR+++RRRRRRRRRRR+++RR
Apibūdinimas

Balta, vidutinio dydžio gulbė, mažesnė už kitas baltas gulbes, trumpesniu, tiesiu kaklu ir apvalesne galva. Juodas snapas prie pagrindo geltonas; geltona zona užsibaigia apvaliai.

Dažniausiai painiojama su gulbe giesmininke, ypač skrendanti, kai sunku apibūdint dydį ir gerai nesimato snapas. Mažosios gulbės skrydis labiau panašus į žąsų, kaklas trumpesnis, kresnesnis kūnas ir, svarbiausia, apvalesnė galva. Šie požymiai leidžia atskirti ir pilkesnius mažosios gulbės jauniklius nuo gulbės giesmininkės jauniklių. Kaip ir gulbė giesmininkė, kaklą laiko ištiestą ir iškeltą vandenyje ir ant žemės. Vaikščioja lengvai.

Skrendant sparnais plasnoja greičiau už didesnes giminaites. Triukšmingesnė už giesmininkę vandenyje ar ant žemės, garsai trumpesni, mažiau trimituojantys; skrendant balsas minkštesnis.

Buveinė

Arkties zonose, kur gyvena didžioji dauguma mažųjų gulbių, vadinama tundrine gulbe. Per tą laiką, kai nebūna ledo (maždaug 130 dienų), gyvena žemutinėje žolėtoje, pelkėtoje ir gana lygioje tundroje, kurioje yra daug balų ir ežerėlių, kartais prie plačių, lėtos tėkmės upių arba salose. Retai apsigyvena miško zonose, vengia kalnuotų vietų.

Migruodama į žiemojimo vietas, sustoja pailsėti tinkamuose ežeruose, tvenkiniuose ir upėse, kartais - sekliose jūrų įlankose. Apsistoja vietose, kur nėra trikdoma - ežeruose, užtvankose ir upėse, šalia kurių yra laukai, pievos (ypač - užliejamos). Retkarčiais apsilanko dirbamose žemėse, ypač ten, kur auga žiemkenčiai.

Panašios rūšys