v0.67 GW

Falco peregrinus
[Falconiformes • Falconidae]  (Clements)
LT Sakalas keleivis
EN Peregrine Falcon
DE Wanderfalke
RU Сапсан
SE Pilgrimsfalk
LV Lielais piekūns
FR Faucon pèlerin
Foto/balsas
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 1(E)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 1-10

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRRRRRRR
Apibūdinimas

Daug mažesnis už medžioklinį sakalą ir aiškiai kresnesnis už bet kurį iš didžiųjų sakalų. ♀ daug didesnė už ♂. Vidutinio dydžio ar didesnis sakalas, kompaktiškas, galingas, stambia galva, plačiais aštrokais sparnais, plačiu antuodegiu, gana trumpa uodega. Forma ir skrydžiu primena fulmarą. Suaugusių apdaras juoda galva ir aiškesniais už kitų sakalų 'ūsais'. Likusi apdaro dalis - švino pilkumo viršus, blyškesnis antuodegis ir beveik balta apačia, aiškiai taškuota ir ruožuota krūtinės apačia ir pilvu (♀ stambiau); panašiai išmargintas ir sparno priekis. Jaunikliai tamsiai rudi viršuje, blyškiais ruožais prieš akį ir ant sprando, smarkiai ir tamsiai ruožuoti apačioje.

Dažniausiai painiojamas su medžiokliniu sakalu. Iš toliau siluetas ir skrydis panašūs, tačiau sakalo keleivio galva ryškesnė, siluetas kompaktiškesnis. Skrenda labai galingai, greitai ir veržliai; kartais, skrendant toli, gana lėtai ir monotoniškai. Medžiodamas sparnais plasnoja giliai ir greitai, skrisdamas normaliai - lėčiau ir negiliai, kartais pasklendžia. Grobio ieško, skrisdamas aukščiau už kitus sakalus, vejasi persekiodamas arba krisdamas dideliu greičiu (sparnus laiko arti kūno ir uodegos). Sklando sparnus pilnai ištiesęs, juos laiko horizontaliai; sparnų galinis kraštas beveik tiesus; gali plasnoti vietoje; gerai išnaudoja oro sroves.

Buveinė

Gyvena nuo tolimų šiaurinių kraštų iki tropinių zonų, sausringose žemyno dalyse ir drėgnose vandenyno pakrantėse. Medžioklei reikia erdvių atvirų vietų, dažnai medžioja drėgnose ar pakrančių vietovėse. Peri ant uolų, atbrailų, kitose netrikdomose vietose, įskaitant aukštus kaminus, pastatus, bokštus, griuvėsius; kai kuriuose regionuose peri medžių viršūnėse ir ant žemės. Būdamas toks prisitaikantis ir labai mobilus, gali atsidurti beveik bet kokiose vietose, bet neperi erdviose atvirose vietose, jei neranda saugios vietos lizdui - dykumose, stepėse ar dirbamose lygumose. Taip pat normaliomis sąlygomis vengia žmogaus veiklos vietų, didelių miškų, smarkiai apžėlusių pelkių ir didelių, atvirų vandens telkinių.

Panašios rūšys