v0.67 GW

Garrulus glandarius
[Passeriformes • Corvidae]  (Clements)
LT Eurazinis kėkštas arba Kėkštas
EN Eurasian Jay arba Jay
DE Eichelhäher
RU Сойка
SE Nötskrika
LV Sīlis arba Krēķis
FR Geai des chênes
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 60000-100000

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++++++++++++++++
Apibūdinimas

Kiek didesnis už kuosą, platesniais sparnais. Gana mažas varninis paukštis, labiausiai spalvingas šeimoje, trumpu snapu, iškilia galva, plačiais sparnais, gana ilga uodega. Rausvai- iki pilkai-rudo apdaru, blyškiu, juodai dryžuotu viršugalviu, juodais 'ūsais', juodais su baltu, pamargintais ryškiai mėlynai sparnais, baltu pauodegiu, juoda uodega; kai kurių porūšių galvos raštas kiek kitoks, viršugalvis gali būti juodas. Skrenda netolygiai, negrabiai. Šūksnis išskirtinis.

Nesupainiojamas iš arti, bet gali būti painiojamas su riešutine (kai matosi tik siluetas, šmėžuojantis tarp medžių) ir net kukučiu (trumpai pamačius ryškioje saulėje ar šešėlyje). Elgesys ne itin grakštus, šaižus ir balsas. Skrenda iš pažiūros sunkiai, gana greitai, kiek mechaniškai netolygiai plasnodamas pusiau ištiestais sparnais ir pilnai mojuodamas išskleistais, apvaliais sparnais. Eisena atsargi, stipriai šokinėja tarp šakų ar ant žemės; dažnai judina ar kilnoja uodegą; kartais ištiesia sparnus, parodydamas mėlyną petį.

Buveinė

Tikras miško paukštis, gerai jaučiasi gana tankių medžių priedangoje, krūmuose; dažnas ąžuolynuose, alksnynuose, skroblynuose, gyvena ir kituose plačialapių medžių ar spygliuočių miškuose. Kai kuriuose regionuose paplito priemiškiuose, atžalynuose, giraitėse, žmonių gyvenamose vietose esančiuose parkuose, dideliuose soduose. Turi įprotį užkasinėti maistą, ypač giles; dėl šito įpročio laikomas geru 'ąžuolų sodininku', nes pamiršta užkastas giles, kurios sėkmingai sudygsta. Po veisimosi sezono pasirodo soduose, vynuogynuose, daržuose, medžių grupėse stepėse ar pusdykumėse, aplink žmonių gyvenvietes ir prie fermų krūmynų.

Panašios rūšys