v0.67 GW

Glaucidium passerinum
[Strigiformes • Strigidae]  (Clements)
LT Paprastoji žvirblinė pelėda arba Žvirblinė pelėda
EN Eurasian Pygmy-Owl arba Pygmy Owl arba Eurasian Pygmy Owl
DE Sperlingskauz
RU Воробьиный сычик arba Сыч-воробей arba Воробьиный сыч
SE Sparvuggla
LV Apodziņš
FR Chevêchette d’Europe
Foto/balsas
Rex
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 3(R)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 50-150

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++++++++++++++++
Apibūdinimas

⅔ - ¾ lututės ar pelėdikės dydžio, proporcingai mažesne galva ir siaura uodega; ne stambesnė už sviliką. Maža, nedidele galva, apdaru primenanti tamsesnių formų pelėdikes, tik margais krūtinės šonais (suaugusių) ir siauresne, santykinai ilgesne, baltai juostuota uodega. Akys geltonos, veido išraiška rūsti; snapas aiškiai ilgesnis (50% ilgesnis už pelėdikės).

Kai galima nustatyti dydį - nesupainiojama. Kitais atvejais gali būti painiojama su lutute, bet žvirblinės pelėdos mažesnė galva, rūstus (ne išsigandęs) žvilgsnis, nėra aiškiai matomų blyškių taškų sparnuose, baltos juostos gana ilgoje, aštriai užsibaigiančioje uodegoje. Skrenda veržliai, greitai modama sparnais, staigiai sukiodamasi ore persekioja mažesnius žvirblinius paukščius. Skrydis didesniais atstumais banguotas, primenantis genių. Nerami ir žaisminga, dažnai išskečia uodegą ir ją iškelia; dažnai tupi ją pakėlusi (kaip musinukės).

Buveinė

Gyvena vidutinėse platumose ir kiek šiauriau. Taigoje ir kalnuose daugiausia gyvena spygliuočių miškuose, ypač dažnai - kėnių, kitose vietovėse irgi renkasi pirmiausia vyraujančių spygliuočių miškus. Peri aukštuose medžiuose, miško gilumoje - spygliuočiuose, bukuose, drebulėse, beržuose, kartais ir kituose lapuočiuose. Medžioja kirtimuose, viržynuose, pievose, laukymėse, griūčių išvartose; mėgsta, kai netoli yra vandens telkinys. Lizdinėse vietovėse turi būti pakankamai uoksų perėjimui ir kitiems tikslams, nors ilsisi dažniausiai lajos priedangoje ar prie medžių kamienų. Žiemą gali išskristi į lapuočių miškus, kuriuose auga mažai spygliuočių, taip pat į žmogaus gyvenviečių pakraščius.

Panašios rūšys