v0.67 GW

Lanius excubitor
[Passeriformes • Laniidae]  (Clements)
LT Plėšrioji medšarkė
EN Great Grey Shrike arba Northern Shrike
DE Raubwürger
RU Серый сорокопут
SE Varfågel
LV Lielā čakste
FR Pie-grièche grise
Foto/balsas
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 5(Rs)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 80-150

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++++++++++++++++
Apibūdinimas

Penktadaliu ilgesnė už juodakaktę medšarkę, santykinai ilgesniu snapu, ilgesne, labiau gaubta galva, trumpesniais sparnais ir ilgesne uodega. Didžiausia Europos medšarkė, agresyvios išvaizdos, pilku, baltu ir juodu apdaru. Išsiskiria gana ilgu snapu, juodu akių 'raiščiu' (virš snapo neina), baltu rėžiu per mentis, baltu brūkšniu per plasnojamųjų plunksnų pagrindą, ilga, pereinančio juodumo spalvos uodega baltais kraštais. Juodumas uodegoje siaurėja link uodegos galo (priešingai - pas juodakaktę medšarkę).

Dydis, lieknesnis kūnas (bet trumpesni sparnai), galvos, sparnų ir uodegos raštas leidžia ją greitai atskirti nuo juodakaktės medšarkės. Skrenda greičiausiai ir galingiausiai iš visų medšarkių; skrisdama trumpais atstumais neria link žemės, šokčiodama įsibėgėja ir mosuodama (išskėstais sparnais ir uodega) nutupia; skrendant toliau, mostų protrūkiai daro trajektoriją banguota, skrenda gana aukštai. Eisena šokuojanti, atrodo nerangiai ir ant žemės būna retai. Stebėjimui užsiima aukštesnes ir atviresnes vietas, nei kitos medšarkės, mojuoja ir išskleidžia uodegą, kartais linguoja kūną.

Buveinė

Vengia stačių, akmenuotų, uolingų vietų ir tankių miškų, bet kai kuriose vietovėse apsigyvena miško atvirumose, lygumose, miškų pakraščiuose; pasirenka žymiai aukštesnius medžius (ir spygliuočius, ir plačialapius), nei kitos medšarkės. Dažniausiai apsigyvena atvirose vietose su krūmais, medžiais, pavieniais ar jų nedidelėmis grupelėmis; šie gali augti pelkėse, viržynuose, parkuose ar netgi soduose, nors nedažnai netoli žmonių gyvenviečių. Dažnai išnaudoja laidus, stulpus kaip stebėjimo vietas, ypač ten, kur trūksta medžių ar krūmų. Kur randa daug maisto, gali prisitaikyti gyvent net tose vietose, kur augalija labai reta ar skurdi; žinoma, kad plėšrioji medšarkė neįprastai gerai prisitaiko gyventi ten, kur nėra stebėjimo vietų, priedangos lizdams, susiranda maisto medžiodama įvairius gyvūnus. Dėl tokio prisitaikymo dažnai žiemoja (kitų rūšių medšarkės negali gyventi tokiose šaltose vietose), žiemą gyvena panašiose, nors ne visai identiškose, kaip vasarą, vietose.

Panašios rūšys