v0.67 GW

Alle alle
[Charadriiformes • Alcidae]  (Clements)
LT Mažoji alka
EN Dovekie arba Little Auk
DE Krabbentaucher
RU Люрик
SE Alkekung
LV Mazais alks
FR Mergule nain
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRRR
Apibūdinimas

Maždaug varnėno dydžio, menku snapu, maža galva, trumpa uodega, trumpais sparnais. Nedidelė, riestasnapė, kompaktiška. Veisimosi apdaru suaugusios galva, krūtinė ir viršus juodi, apačia balta; iš arčiau suglaustuose sparnuose matyti baltos linijos. Žiemos apdaru ir jauniklių veidas ir krūtinė tampa balti. Sparnų apačia tamsoka, tik centre matyti blyški juosta.

Iš arti nesupainiojama, bet iš toliau gali būti painiojama su braidančiais paukščiais ir netgi žvirbliniais. Skrenda panašiai, kaip ir kiti alkiniai paukščiai, kiek laisviau. Iš vandens kyla tiesiai, be pliaukštelėjimo, būdingo didesniems alkiniams paukščiams. Ore - labai manevringa, plasnoja greitai, plastiškai, dažnai keičia kryptį, neria stačiai žemyn; skraido geriau už kitus alkinius paukščius.

Buveinė

Toliausiai šiaurėje gyvenanti alka. Peri Arkties gilumoje, lizdai sukami ant aukštų skardžių, kurie gali būti apsnigti dedant kiaušinius ir netgi perint. Dauguma kolonijų įsikuria prie pat jūros, nors kai kurios peri fiorduose ar kiek toliau - upių slėniuose. Dauguma peri šlaitinėse uolose ir akmenų, atskilusių nuo uolų per šalčius, nuogriuvose.

Pavasarį būriuojasi leduotoje jūroje, kurioje ledas užima 50-90 proc. vandens ploto, dažniausiai vengia visiškai atviro vandens ir vien tik ledu sukaustytų paviršių. Išgyventi padeda tik labai turtingi biomase arktiniai vandenys šalia perėjimo vietų. Žiemos atėjimas ir maisto mažėjimas laipsniškai išstumia mažąsias alkas iš atviro vandens plotų ir neretai ledas įkalina užsibuvusius paukščius savo gniaužtuose. Net ir žiemą šie paukščiai lieka šaltose srovėse ir vengia jūrų, kurias veikia šiltos Golfo srovės.

Panašios rūšys