v0.67 GW

Lymnocryptes minimus
[Charadriiformes • Scolopacidae]  (Clements)
LT Oželis nykštukas
EN Jack Snipe
DE Zwergschnepfe
RU Гаршнеп
SE Dvärgbeckasin
LV Vistilbe
FR Bécassine sourde
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 0-5

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
+++++++
Apibūdinimas

Trečdaliu mažesnis ir kompaktiškesnis už perkūno oželį. Mažas, santykinai trumpu snapu, didele galva, tamsiu apdaru, elgesiu primena plovinę vištelę; gana lėtai, nenoromis, skrenda. 2 poros blyškių juostų, matomų ant nugaros iš arčiau; šonai švelniai dryžuoti. Uodega pleišto formos, daug tamsesnė nei Gallinago rūšių.

Iš arti nesupainiojamas, bet pabaidytas iš tankumynų ar šešėlio, sprunka panašiai kaip Gallinago rūšys, tik oželis nykštukas pakyla tyliai (beveik visada), o sprukdamas lekia neryžtingai ir netoli. Geras požymis yra neilgas snapas (daugiau nei perpus trumpesnis už perkūno oželio) didelėje galvoje. Skrenda gana lėtai ir plazdėdamas, dažniausiai tiesiau už perkūno oželį; ant žemės leidžiasi krisdamas kilpomis, sparnus išskleidžia tik stabdydamas, prie pat žemės. Dažniausiai sprunka tik tiesiogiai trikdomas, labai staigiai.

Buveinė

Peri subarktinėse ir šiaurinėse zonose, dažniausiai sausumoje, bet nelabai toli nuo pakrančių. Dažnai peri kartu su plokščiasnapiu bėgiku. Tipinės buveinės yra taigoje, žemaūgių beržų ir karklų vietovėse, bet laikosi atvirose vietose, apaugusiose viksvomis, asiūkliais ir švyliais - durpinguose dumblynuose ir pelkėtose vietose.

Išperėjęs būna panašiose vietose - drėgnose, prie seklaus ir dumblino vandens telkinių, kurių prieigos yra pakankamai apžėlę žolėmis. Gali gyventi prie mažų vandens telkinių - pelkutėse, apžėlusiuose užliejamuose laukuose, melioruotose žemėse, užlietuose arimuose, blogai nusausintose ganyklose, drėgnose pievose, upių ir upelių pakrantėse. Atšiauriomis žiemomis gali persikelti į giraites ar nedideles gyvenvietes.

Panašios rūšys