v0.67 GW

Loxia curvirostra
[Passeriformes • Fringillidae]  (Clements)
LT Eglinis kryžiasnapis
EN Red Crossbill arba Crossbill
DE Fichtenkreuzschnabel
RU Клёст-еловик arba Обыкновенный клест
SE Mindre korsnäbb
LV Egļu krustknābis
FR Bec-croisé des sapins
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 3000-30000

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++++++++++++++++
Apibūdinimas

Kiek didesnis už žaliukę, tokio pat kompaktiško kūno sudėjimo; proporcingai mažesniu snapu ir mažesne galva už didesnį ir sunkesnį pušinį kryžiasnapį. Didelis, galingas, kiek nerangus ir triukšmingas kikilinis, sunkiu, kryžiuotu snapu ir aštriai iškirpta uodega; būdingiausias kryžiasnapis. ♂ beveik visas oranžinis į raudonumą, pilkšvesniais sparnais ir uodega; ♀ ir nesubrendę paukščiai pilki ar žalsvi, jaunikliai gausiai išmarginti. Apdare išskirtinių raštų nėra, išskyrus blyškesnį antuodegį ir pauodegį (suaugusių). Retai kai kurie paukščiai turi siaurus baltus brūkšnius išilgai saparnų; priešingai nei margasparnio kryžiasnapio, žymiai siauresnius ir blyškesnius. Skrenda stipriai ir banguotai, dažnai garsiai šūkčiodamas. Maitinasi ir vaikšto panašiai, kaip maža papūga.

Nesupainiojamas su kitais kryžiasnapiais, jei pavyksta išgirsti balsą ir stebėti geromis sąlygomis; kryžiuotas snapas ir papūgos kontūrai bei elgesys yra išskirtiniai. Kai kurie požymiai, tiesa, gali būti panašūs į kitas rūšis: (1) gana retai (1 iš 1000) egliniai kryžiasnapiai turi plonas baltas linijas sparnuose ir tuo primena margasparnius kryžiasnapius; (2) variacijos snapo dydyje ir stambumas gali priminti pušinius kryžiasnapius. Dėl šių požymių atskirti kryžiasnapį nuo minėtų giminaičių būna sunku. Tik snapo forma (ne tik dydis), maisto pasirinkimas ir balsas yra vieninteliai patikimi požymiai net patyrusiems stebėtojams. Porūšių atskyrimas beveik neįmanomas.

Buveinė

Ekologiškai išsiskyrė dvi populiacijos: piečiau randami egliniai kryžiasnapiai dažniau gyvena pušyse, šiauriečiai - eglėse, pastarieji dažniau užskrenda į kitas vietas perėti, o kartais pasilieka ilgesniam laikui, ypač - tose vietose, kur pribręsta nauji miško plotai.

Vienodai gerai jaučiasi ir viduryje tankaus miško, ir pakraščiuose ar atvirose vietose, kur auga mažos grupelės brandžių spygliuočių. Įsikuria spygliuočiuose nepriklausomai nuo to, kuriose vietose šie auga: užsodintuose plotuose, mažuose miestuose, nekreipia dėmesio į žmogaus aktyvumą, dažnai išnaudoja dirbtinės kilmės objektus, pavyzdžiui, gali atsigerti iš lietvamzdžio ar atsitūpti ant ore kabančio kabelio. Ant žemės ilgai neužsibūna, specializuojasi išlukštenti spygliuočių sėklas prieš joms nukrintant; maisto ne spygliuočiuose ieško tik tada, jei šių derlius itin nenusiseka, dėl šios priežasties gali išsirengti tolimon kelionėn. Net kai jie sėslūs, keliauja apylinkėmis. Skraido labai aukštai, dažnai susišaukdami su giminaičiais - gal kurie rado kitus maisto šaltinius. Dažnai lankosi prie vandens ir tai turi įtakos pasirenkant gyvenamąsias vietas.

Panašios rūšys