v0.67 GW

Emberiza calandra arba Miliaria calandra
[Passeriformes • Emberizidae]  (Clements)
LT Pilkoji starta
EN Corn Bunting
DE Grauammer
RU Просянка
SE Kornsparv
LV Lielā stērste
FR Bruant proyer
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 4(I)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 10-30

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Apibūdinimas

Pastebimai didesnė, stambesnė, bet trumpesne uodega už geltonąją startą; artima dydžiu dirviniam vieversiui. ♂ yra didžiausia starta, gausiai išmargintu gelsvai rudu apdaru; ♀ kiek mažesnė, bet tokia pat stambi; kaip ir ♂ sunkiu snapu ir stipriomis kojomis. Primena naminio žvirblio ar dirvinio vieversio ♀ daugiau, nei kuri kita starta. Uodegoje nėra baltumo. Dydis, skrydis ir balsas daug svarbesni požymiai identifikuojant rūšį, nei apdaro detalės.

Tarp startų didelė, akivaizdžių apdaro ypatumų neturi, skrydžio ir balso kombinacija yra nesupainiojama. Nepatyrusiam stebėtojui būtina prisiminti, kad išvaizda pilkoji starta panaši į kitų rūšių žvirblinius ir gali gyventi tokiose vietose, kur gyvena ir panašios kitos rūšys. Dažniausiai painiojama su didesniais dryžuotais vieversiais, ♀ ir nesubrendusiais žvirbliais, ♀ ir nesubrendusiomis raudongalvėmis sniegenomis. Skrydžio metu kyla vangiai, ♂ veisimosi metu dažnai ištiestomis kojomis ir suglaustomis pėdomis. Skrendant toliau, stiprūs sparnų mostai, pakaitom su kritimu suglaudus juos, polėkį daro labai banguotą; tas labiausiai matosi leidžiantis prie maitinimosi vietų ir lizdo. Skrydžio metu dėmesį patraukia gana dideli tamsūs sparnai ir pilkšva, neproporcingai ilga uodega.

Buveinė

Gyvena žemumose, dažniau banguotose arba kiek žemėjančiose, nei vieno lygio, mėgsta įsikurti netoli jūros ar netoli grūdų laukų. Vengia miško, drėgnų vietų, uolėtų vietovių ar kalnų ir apgyvendintų vietų. Išskyrus atvejus, kai ilsisi ar gieda (ant neaukštų medžių, krūmų, tvorų, sienų ar laidų), gali puikiai jaustis ir visai atvirose vietose, neturi ypatingų reikalavimų žemės augalijai gyvenamoje vietoje, išskyrus lizdams sukti.

Panašios rūšys