v0.67 GW

Motacilla alba
[Passeriformes • Motacillidae]  (Clements)
LT Baltoji kielė
EN White Wagtail arba Pied Wagtail
DE Bachstelze
RU Белая трясогузка
SE Sädesärla
LV Baltā cielava
FR Bergeronnette grise
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 400000-500000

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++++++++
Apibūdinimas

Kiek stambesnė už kalninę kielę, ketvirčiu trumpesne uodega; kiek didesnė už geltonąją kielę, penktadaliu ilgesne uodega. Didelę laiko dalį praleidžia ant žemės. Aktyvi vabzdžiaėdė, kūno sandara ir elgesiu panaši į kalviukus, apdaru aiškiai skiriasi - pilka ir išmarginta, ilga uodega, kurią dažnai kilnoja. Suaugusios apdaras pilkas su juodu ir baltu, skirtingų porūšių ♂♂ skiriasi juodos spalvos raštu ir daugiau ar mažiau išmargintu veidu.

Pažinti nesunku. Viršugalvis ir pagurklis, krūtinė juodi, galva (skruostai ir kakta) balta, nugara pilka, pilvas baltas, sparnai išmarginti baltomis ir juodomis juostelėmis, uodega juoda, baltais šonais. Sunkiau pažinti jauniklius, kurie panašūs į kai kuriuos geltonosios ir geltongalvės kielės jauniklius; lengviausia atskirti iš balso. Skrenda laisvai ir 'šuoliais', trumpai ir greitai plasnojant, po to suglaudus sparnus krentant žemyn. Uodegos neišskleidžia. Eisena laisva, vikri, pabėgėjant, pasišokinėjant. Vaikštant, judina galvą pirmyn ir atgal žymiai labiau, nei kitos kielės.

Buveinė

Lanksčiai adaptuojasi įvairiose netoli vandens esančiose vietose: prie ežerų, upių, upokšnių, kanalų, upių žiočių, jūrų pakrantėse; taip pat vietose toliau nuo vandens, ypač žemdirbystės, kaimo vietovėse, žmonių gyvenvietėse, pakelėse, aerouostuose, parkuose, daržuose, žvyro kasyklose ar kitose vietose, kur yra žmogaus veiklos nuskurdinta augalija. Skiriasi nuo geltonosios kielės tuo, kad vengia aukštos ir tankios augalijos, išskyrus perėjimo vietas, kai renkasi nendrynus, krūmus, taip pat didelius pastatus, medžiais apsodintas gatves, net šiltnamius. Nevengia vietų prie ganyklų, taip pat dirbamų žemės plotų, ypač, jei netoli yra vanduo. Taip pat skiriasi ir tuo, kad gali perėjimo metu gyventi uždarose erdvėse, pavyzdžiui, soduose su vejomis, urbanizuotose atvirose vietose, ar nederlinguose plotuose, netgi pusdykumėse.

Panašios rūšys