v0.67 GW

Phoenicopterus roseus
[Phoenicopteriformes • Phoenicopteridae]  (Clements)
LT Didysis flamingas
EN Greater Flamingo
DE Rosaflamingo arba Flamingo
RU Розовый фламинго arba Обыкновенный фламинго
SE Större flamingo
LV Sārtais flamings
FR Flamant rose
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRR
Apibūdinimas

Didelis (♂ didesnis už ♀), groteskiškas, bet grakštus vandens paukštis labai ilgu kaklu ir kojomis, rožiniu-baltu apdaru, raudona ir juoda spalvomis, gerai matomomis paukščiui skrendant, nudažytais sparnais, lenktu snapu.

Lietuvoje šie paukščiai negyvena, atsitiktinai gali užklysti iš Viduržemio pakrančių valstybių.

Retai matomi po vieną, bendruomeniški, būriuose susirenka šimtai ar net tūkstančiai individų. Vaikšto oriai ir lėtai; būriai susirenka ir neskubiai skrenda iš pavojingų vietų; skrenda tik rimto pavojaus akivaizdoje; reikalui esant, gali bėgti (keičiant apdarą). Skrenda staigiai plasnodami, ištempę kaklą ir kojas; retai sklendžia, išskyrus tuos atvejus, kai rikiuojasi. Būriai skrenda įvairiai susirikiavę: ir V forma, ir padrikai, ir viena linija, kartais vingiuota linija. Niekada netupi medžiuose, daugiausia laiko praleidžia sekliuose vandenyse, maitindamiesi, pusiau ar pilnai panardinę galvas.

Buveinė

Gyvena tropiniuose ir Viduržemio jūros regionuose. Dažnai lankosi atvirose, sekliose įlankose, dideliuose dumblinuose ežeruose ir deltose. Vandens, kuriame mėgsta lankytis, gylis dažniausiai neviršija 1 m. Maitinasi dumble gyvenančiais gyviais. Apsigyvena dideliuose, netrikdomuose plotuose ir dažnai būriais keliauja iš vienos vietos į kitą. Dažniausiai nesimaišo su kitais paukščiais. Masiškai peri tik netoli tinkamo vandens lygio telkinių, kurių dugne gyvena tinkami maitinimuisi organizmai. Jei sąlygos netinkamos, gyvena tradicinėse vietose kelis sezonus, bet neperi.

Panašios rūšys

Nuorodų nėra.