v0.67 GW

Stercorarius longicaudus
[Charadriiformes • Stercorariidae]  (Clements)
LT Ilgauodegis plėšikas
EN Long-tailed Jaeger arba Long-tailed Skua
DE Falkenraubmöwe
RU Длиннохвостый поморник
SE Fjällabb
LV Garastes klijkaija
FR Labbe à longue queue
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRR
Apibūdinimas

Kai kurie individai panašaus dydžio, kaip mažesni smailiauodegiai plėšikai, bet daugumas gerokai mažesni už pastaruosius, lieknesni, santykinai ilgesne ir labiau pleišto formos uodega. Mažiausias iš plėšikų, lengvo kūno sudėjimo, trumpais, siaurais snapu ir galva, nestambia krūtine, santykinai ilgais, siaurais ir smailais sparnais, labai ilgomis centrinėmis uodegos plunksnomis. Skrendančio siluetas primena smailiauodegį plėšiką ar audronašas, ypač, kai juda tiesiai į stebėtoją ar tarp bangų įdubų. Mažiau už giminingas rūšis 'piratiškas'. Suaugusio apdaras ne toks įvairus, kaip smailiauodegio ir bukauodegio plėšikų; jauni paukščiai dažniau pilkesni, mažiau geltonai-rudi už giminingas rūšis. Jaunų paukščių sparnų apačioje matosi balti ruožai, suaugusių sparno apačia tamsi, vienspalvė ir tai - vienas rūšiai būdingų bruožų, kaip ir labai ilga uodega. Skrydis labiausiai banguotas, grakštus ir lengvas iš plėšikų. Jūroje paukščio kontūras išsiskiria elegantiškumu, laikysena vandenyje ir sudėtų sparnų ilgiu, plaukimu iškėlus ilgą uodegą.

Veisimosi apdaru suaugęs iš arti ar gerai apšviestas - nesupainiojamas. Dažniausiai painiojami jauni ir nesubrendę paukščiai su panašaus amžiaus smailiauodegiais plėšikais, nes kai kurie abiejų rūšių individai būna netipišku apdaru, labiau būdingu priešingai rūšiai. Svarbiausi jauno ilgauodegio plėšiko bruožai: (1) siauresni sparnai, galinė kūno dalis ir ilgesnė uodega, (2) normalus pilkumas, (3) blyškios juostelės antuodegyje ir uodegoje (4) specifiškas negalingas skrydis. Skrisdamas stipriame vėjyje laikosi bangų įdubų, lekia skersai vėjo krypčiai ištiesęs sparnus, kartais paplasnoja, arba sklando palenkęs sparnus; kirsdamas stipriai pučiančio vėjo kryptį ar net lėkdamas prieš vėją kartais staigiai ir smarkiai pasvyra. Ramiu oru ar maitindamasis elgesiu primena lengvesnius smailiauodegius plėšikus, tik plastiškesnis, dažnai keičia aukštį ar kryptį. Persekioja veržliai ir įspūdingai. Laisvai plasnoja vietoje, viduryje skrydžio gali pačiupti maistą nuo vandens paviršiaus.

Buveinė

Peri žemutinėje ir viršutinėje Arktikoje, žemyne ir salose, dažniausiai tundros zonoje - pakrantėse ir miškingoje tundroje netoli upių. Mėgsta minkštą sausą dirvą, durpingas sausas kalveles miškų pakraščiuose, skurdžiai apaugusias, pribarstytas akmenų kalvas. Išperėjęs skrenda į vandenynus piečiau.

Panašios rūšys