v0.67 GW

Stercorarius parasiticus
[Charadriiformes • Stercorariidae]  (Clements)
LT Smailiauodegis plėšikas
EN Parasitic Jaeger arba Arctic Skua
DE Schmarotzerraubmöwe
RU Короткохвостый поморник
SE Kustlabb
LV Īsastes klijkaija
FR Labbe parasite
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRR
Apibūdinimas

Kai kurie paukščiai mažesnių bukauodegių plėšikų dydžio, bet daugumas gerokai mažesni, ne tokia gilia krūtine; retas suaugęs ir jaunas paukštis būna toks mažas, kaip didžiausi ilgauodegiai plėšikai - už juos stambesni. Vidutinio dydžio plėšikas, veržliu elgesiu primenantis netvirtais sparnais sakalą, elgesiu esantis per vidurį tarp bukauodegio ir ilgauodegio plėšikų. Apdaras labai skirtingas - nuo visai tamsaus iki blyškaus apačioje suaugusio, geltonai rudo atspalvio - jaunų paukščių. Daugumos sparnų apačioje matomi balti ar blyškūs plotai, bet neryškūs ar visai nėra sparnų viršuje.

Labiausiai paplitęs plėšikas. Su didžiuoju plėšiku dažniausiai nepainiojamas, dažniau - su bukauodegiu plėšiku. Prastame apšvietime ar iš toliau kai kurie paukščiai neatskiriami nuo bukauodegių plėšikų, nors patyrę jūrų paukščių stebėtojai tvirtina, kad atskirti gana lengva. Atskirti mažesnius smailiauodegius plėšikus nuo ilgauodegių kartais neįmanoma net esant neblogoms stebėjimo sąlygoms, nes apdaro detalės gali būti labai panašios, kaip ir elgesys. Dažniausiai smailiauodegiai plėšikai atskiriami iš šių bruožų: (1) kiek ilgesnio snapo ir galvos, (2) pilnesnių krūtinės ir kūno, (3) truputį bukesnių ir platesnių sparnų (ypač suaugusių), (4) kiek trumpesnės uodegos, (5) kiek prastesnio skrydžio. Normalus polėkis ne toks galingas, kaip didesnių giminingų rūšių, bet laisvas, sparnai dažniausiai kiek sulenkti ir palenkti žemyn plasnojant ar sklandant; prie jūros paviršiaus skrenda galingai, tik ne taip tiesiai, pučiant stipriam vėjui, kaip didesni giminaičiai (ar ilgauodegiai plėšikai). Pučiant smarkiam vėjui skrenda staigiai plasnodamas, pasisuka tai vienu, tai kitu šonu. Persekiodamas skrenda įspūdingai, labai greitai įsibėgėdamas, ilgai išlaikydamas didelį greitį, gerai manevruodamas - gali staigiai sustoti, verstis per galvą ir apsisukti į priešingą pusę.

Buveinė

Peri įvairesnėse klimato zonose nei daugumas giminingų rūšių - ir toli arktinėse zonose, ir šiauriniuose, ir vėsaus vidutinio klimato kraštuose. Gyvena ir vandenynuose, ir žemyne, Baltijos jūros pakrantėse. Išgyvena stiprius vėjus, drėgmę ir sausą speigą. Nors dažniausiai peri pakrančių tundroje ir viržynėse, salose, kai kuriuose kraštuose peri iki 10 km nuo jūros (Grenlandijoje, Škotijoje, Islandijoje).

Išperėjęs, iš pradžių skrenda link pakrančių, nedaugelis paukščių net atskrenda prie didelių žemyno vidaus ežerų; kai kuriose vietose skaitlingumu viršija arktines žuvėdras. Bet čia ilgai neišbūna ir neužilgo dauguma paukščių skrenda į atvirą vandenyną, kuriame dideli jauniklių būriai praleidžia savo pirmus dvejus metus.

Panašios rūšys