v0.67 GW

Stercorarius pomarinus
[Charadriiformes • Stercorariidae]  (Clements)
LT Bukauodegis plėšikas
EN Pomarine Jaeger arba Pomarine Skua
DE Spatelraubmöwe
RU Средний поморник
SE Bredstjärtad labb
LV Vidējā klijkaija
FR Labbe pomarin
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RR
Apibūdinimas

Kai kurie stambumu prilygsta didžiajam plėšikui ir dėl uodegos atrodo ilgesni, nors daugumas gerokai mažesni; kai kurie jauni paukščiai ne didesni už smailiauodegius plėšikus. Didelis plėšikas sunkiu snapu ir plačia galva, gilia krūtine, stambiu kubilo formos kūnu, plačiais sparnų pagrindais, gana plačia uodega ir (suaugusio) gana ilgomis ir plačiomis, susuktomis vidurinėmis uodegos plunksnomis, kurios iš šono atrodo kaip šaukštai. Apdaras įvairus - nuo visai juodo iki blyškaus apačioje (suaugusio); jaunų paukščių antuodegis ir sparno apačia pamarginti labiau, nei mažesnių plėšikų. Daugumos sparnuose matosi balti plėmai, panašiai kaip didžiųjų plėšikų; sparno viršuje jie matomi labiau, nei smailiauodegių plėšikų.

Nuo smailiauodegių plėšikų suaugę atskiriami iš dydžio, elgesio, plačių, raitytų uodegos plunksnų; paukščiai šviesiu apdaru skiriasi nuo šviesių smailiauodegių daug tamsesniu, nelygiu pauodegiu, ryškesne juosta krūtinėje, gausesniais ruožais šonuose. Atskirti jaunus paukščius sunkiau, bet dažniau stebint, pavyksta atskirti iš dydžio, struktūros ir elgsenos. Bukauodegiai plėšikai už smailiauodegius dažniausiai daug stambesni, aiškiai gilesne krūtine, platesniu sparnų pagrindu ir, priešingai, siauresniais galais, platesne pilnesne uodega (nepriklausomai nuo to, ar matosi ilgos vidurinės plunksnos). Skrenda įspūdingai, gilūs mostai sparnais panašūs į didžiojo plėšiko ar didesnių kirų; pučiant stipriam vėjui viražai, sklandymas, visuomet lėtesni už smailiauodegių plėšikų (sulenkia ir nuleidžia sparnus labiau).

Buveinė

Peri tik toli šiaurinėje Arktikoje, nuo subarktinių ir žemutinių arktinių rajonų, žemyno ir salų ruože, šalto ir sauso klimato juostoje. Tundros gyventojas, dažniausiai peri pakrantėse, bet nedidelė dalis įsikuria prie sausumos ežerų ir jūrų.

Išperėjęs gyvena vandenynuose, kur vertikalios srovės į paviršių iškelia daug maisto. Daug laiko praleidžia skraidydamas, dažniausiai - nedideliame aukštyje, bet pakyla ir virš 60 m, galynėdamasis su stipriomis audromis. Dėl to, kad peri arktinėse zonose ir gyvena toli jūroje, rūšis mažai įtakojama žmogaus veiklos.

Panašios rūšys