v0.67 GW

Thalasseus sandvicensis arba Sterna sandvicensis
[Charadriiformes • Laridae]  (Clements)
LT Margasnapė žuvėdra
EN Sandwich Tern
DE Brandseeschwalbe
RU Пестроносая крачка
SE Kentsk tärna
LV Cekulzīriņš
FR Sterne caugek
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRR
Apibūdinimas

Nedaug didesnė už upinę žuvėdrą. Ilgasnapė jūrinė žuvėdra, lieknu ir kampuotu siluetu, atrodo stambesnė už kitas žuvėdras tik būdama ant žemės ar iš labai arti. Ilgi snapas ir galva tarsi sutrumpina uodegą; sparnai ilgi ir siauri. Aiškiai šviesesnė už kitas žuvėdras. Suaugusios ilgas snapas juodas, geltonu galu; viršugalvis juodas. Jauni paukščiai ne taip ryškiai išmarginti, kaip kitos vidutinio dydžio žuvėdros, apdaras šviesus.

Suaugusi, jei ne per toli, nesupainiojama. Sparnų mostai nelankstūs, lyginant su upine žuvėdra ir, ypač stebint iš toliau, atrodo, tarsi sparnai būtų kiek toliau link kūno pabaigos (dėl trumpesnės uodegos); pučiant stipriam vėjui, veiksmai daug galingesni. Maitinantis skraido vikriai; dažnai neria į vandenį iš aukščiau ir pasineria ilgesniam (už kitas mažesnes žuvėdras) laikui.

Buveinė

Peri dvejopose buveinėse: (1) Viduržemio jūros regionuose stepių ir pusdykumių zonose prie žemyne esančių vidinių jūrų ir kitų sūraus vandens telkinių; (2) prie šiaurės rytų Atlanto jūrų, nedažnai vandenyno pakrantėse ir kai kuriose vietovėse gėlo vandens ežerų salose. Kolonijos įsikuria prie švarių vandens telkinių, turtingų paviršiniame vandens sluoksnyje gyvenančiomis žuvimis, dažniausiai seklių ir smėlėtu dugnu. Lizdui renkamasi salos, salelės smėlėtomis, akmenuotomis, žvyruotomis pakrantėmis, kopomis. Vengia tankiais ar aukštais augalais apaugusių krantų.

Išperėjusi persikelia prie šiltų vandenų, kartais keliauja gana toli nuo jūros pakrančių, bet žiemoja prie jūrų - smėlėtose ar uolėtose pakrantėse.

Panašios rūšys