v0.67 GW

Tachybaptus ruficollis
[Podicipediformes • Podicipedidae]  (Clements)
LT Paprastasis mažasis kragas arba Mažasis kragas
EN Little Grebe
DE Zwergtaucher
RU Малая поганка
SE Smådopping
LV Mazais dūkuris
FR Grèbe castagneux
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 1000-2000

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRR+++++++++++++++RRRR
Apibūdinimas

Mažiausias kragas, stambiu snapu, kresnu, bukai užsibaigiančiu kūnu. Vienintelis kragas, neturintis jokio kuodo ir baltos spalvos sparnuose; veisimosi apdaru suaugęs sodriai tamsiai rudas viršuje ir blyškiau rudas apačioje, šviesiai kaštoniniais skruostais ir gerkle, išsiskiriančia blyškia dėmele prie snapo pagrindo.

Veisimosi apdaru nesupainiojamas; blyški dėmelė ties snapo pagrindu matosi iš gana toli. Žiemą blyškūs skruostai panašūs į raguotojo ir, dažniau, juodakaklio krago, bet šiedu didesni, apdaras labiau kontrastiškas (juodesnis viršuje ir baltesnis apačioje), snapai plonesni, kaklai - ilgesni, kūnas užsibaigia smailiau, akys raudonesnės ir skrendančių matosi baltos spalvos dėmės sparnuose.

Plaukia aukštokai iškilęs, užpakalinėje kūno dalyje pašiauštomis plunksnomis - dėl to atrodo dar kresnesnis ir platesnis. Neria iš pradžių panardindamas galvą ar šokteldamas, dažnai sutartinai keli paukščiai vienu metu. Nedažnas ant žemės, bet stovi ir vaikšto daug lengviau už kitus kragus, gana stačia laikysena; gali ir bėgti; kartais tupi ant pusiau paskendusių rąstų ar šakų. Skrenda noriai, staigiai plasnodamas, tik, dažniausiai, neilgais atstumais ir neaukštai virš vandens; dažniausiai neria, tik palietęs vandenį. Dažniausiai būna po vieną ar nedidelėmis grupėmis, nors kartais susikaupia kelių dešimčių ar net šimtų mažųjų kragų būriai. Drovus ir slapukas veisimosi metu, išsiduoda tik garsia ir išsiskiriančia trele.

Buveinė

Geriausiai iš kragų prisitaikęs gyventi skirtingose vietose, bet dažniausiai gyvena seklesniuose (mažiau 1 m gylio) ir nedideliuose (mažiau 1 ha ploto) vandens telkiniuose. Prisitaikęs gyventi ir miškinguose rajonuose, ir tropinėse zonose, atvirose vietovėse ir tankiai medžiais apaugusiose vietose, net ten, kur medžiai auga vandenyje. Patinka dumblinos vietos, dažnai - tankiai apaugusios vandens augalais; toleruoja labai gausiai apžėlusius plaukiojančiais augalais vandens paviršius - tol, kol jie netrukdo praplaukti ar panerti. Išperėjęs pasitraukia į atviresnius vandenis, bet juose neturėtų labai smarkiai banguoti. Dažnai įsikuria ten, kur žmogus vykdo ūkinę veiklą, bet įsigudrina vengti kontakto ir likti nepastebimas - dėl to dažniau nei kiti kragai įsikuria ten, kur plaukioja laivai ar vyksta kitoks eismas. Gyvenimo būdas nereikalauja daug erdvės skraidymui, išskyrus sezoninį perskridimą į naujas vietas; tuo metu skrenda lengvai ir noriai, nors retai matomas skrendantis aukštai - dažniausiai žemai ar vidutiniame aukštyje. Dažnas pasirodymas toli nuo perėjimo vietų ar neįprastuose vandenyse leidžia manyti, kad vyksta naujų gyvenamų vietų paieška.

Panašios rūšys