v0.67 GW

Tringa glareola
[Charadriiformes • Scolopacidae]  (Clements)
LT Miškinis tikutis arba Tikutis
EN Wood Sandpiper
DE Bruchwasserläufer
RU Фифи
SE Grönbena
LV Purva tilbīte
FR Chevalier sylvain
Foto/balsas
Rex
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 2(V)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 100-150

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++
Apibūdinimas

Dydžiu panašus į krantinį tilviką, tik ilgesniu kaklu, kiek ilgesniais sparnais ir ilgesnėmis kojomis. Gana mažas tilvikas, grakščiu siluetu. Apdaras pilkai rudas viršuje, dryžuotas ir baltas apačioje. Visuomet matyti antakis. Ant sparno nėra ryškių juostų; antuodegis baltas. Kojos dažniausiai žalsvos, bet kai kurių individų būna geltonos.

Ant žemės dažniausiai painiojamas su brastiniu tilviku; neprityrusius stebėtojus dažnai suklaidina geltonos kojos. Skrenda labai lengvai, vikriai, greitai kyla; įsibėgėja greitai ir dažnai plasnodamas, tarsi iššauna.

Buveinė

Peri vidutinėse ir aukštesnėse platumose, nuo subarktinių ir žemutinės Arktikos iki šiaurinių ir vidutinio klimato zonų. Dažniausiai gyvena spygliuočių miškų zonose, šiauriniuose kraštuose - kalvotoje tundroje, kurioje auga karklai, žemaūgiai beržai ar eglaitės, dideliuose samanynuose ir durpynuose, apaugusiuose viksvomis ir žolėmis.

Išperėjęs, priešingai nei daugumas tilvikinių, neskrenda prie jūrų, bet dažnai lankosi atvirose, ne miškingose vietovėse, ir ieško drėgnų ar pelkėtų vietų prie seklių stovinčio ar tekančio gėlo vandens telkinių.

Panašios rūšys