v0.67 GW

Branta canadensis
[Anseriformes • Anatidae]  (Clements)
LT Kanadinė berniklė
EN Canada Goose
DE Kanadagans
RU Канадская казарка
SE Kanadagås
LV Kanādas zoss
FR Bernache du Canada
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRRRRRRRR
Apibūdinimas

Dydis labai varijuoja: didžiausi porūšiai dvigubai didesni už mažuosius; ♂ didesnis ir daug sunkesnis. Dažniausiai didelė žąsis ilgu kaklu, dideliais snapu ir kojomis; apdaras pilkai rudas su juoda galva ir kaklu, baltu pagurkliu, papilve ir pauodegiu, tamsiais sparnais ir uodega.

Sunku supainioti su kitomis rūšimis. Apdaru panašiausia baltaskruostė berniklė, bet dažniausiai daug mažesnė, trumpesniu kaklu (nors šiaurinės kanadinės berniklės atklydėlės gali būti panašaus dydžio), baltu veidu, juoda krūtine ir pilku, o ne rudu apdaru.

Buveinė

Europoje ši rūšis introdukuota, todėl gyvena kitose buveinėse nei Šiaurės Amerikos giminaitės. Aklimatizavosi vidutinio klimato zonose ir gyvena ten, kur gali būti ištisus metus (nemigruoja kaip Amerikoje gyvenančios berniklės). Apsigyvena tvenkiniuose (ir parkuose), negausiai apaugusiuose augalija arba medžiais. Toleruoja žmogaus įtaką, dėl to didesni būreliai apgyvendinami parkuose net didžiuosiuose Europos miestuose.

Panašios rūšys