v0.67 GW

Cuculus canorus
[Cuculiformes • Cuculidae]  (Clements)
LT Paprastoji gegutė arba Gegutė
EN Common Cuckoo arba Cuckoo
DE Kuckuck
RU Кукушка arba Обыкновенная кукушка
SE Gök
LV Dzeguze
FR Coucou gris
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 15000-25000

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
++++++++++
Apibūdinimas

Dydžiu panaši į pietinį purplelį, tik ilgesne uodega. Panaši į sakalą, lenktu snapu, gana maža galva, siaurėjančiais sparnais, apvaliai besibaigiančia uodega, pilku apdaru, kiek tamsesnėmis plasnojamosiomis plunksnomis ir uodega, marga apačia. Retai pasitaiko rudo atspalvio ♀. Jaunikliai būna dviejų spalvų apdarų: vienas beveik visas pilkas ir mažai margas apačioje, kitas - rudas ir labiau margas apačioje.

Laikoma nesupainiojama, nors kartais panaši į mažuosius sakalus ir vanagus, ypač, kai nepavyksta įžiūrėti apdaro detalių. Siluetas skrydyje dažniausiai išsiskiriantis, jei pavyksta stebėti ilgiau. Skrenda pastebimai tiesiai ir gana skubiai: sparnais mojuoja tankiai, giliai (nepakeliant jų aukščiau horizonto), retkarčiais nerišliai (dažniausiai - kylant arba nyrant į priedangą); sklendžia dažnai, ištiesusi ar pusiau sulenkusi sparnus, ypač, apskrisdama teritoriją ar prieš leidžiantis, dažniausiai netvarkingai, atsainiai mojuojant sparnais ir išskleidus uodegą. ♂ balso supainioti neįmanoma.

Buveinė

Peri beveik visose klimato zonose, išskyrus arktinę tundrą ir dykumas. Negyvena skurdžiuose kalnų regionuose, itin tankiuose miškuose, vandenyno salose ir tankiai užstatytuose urbanizuotuose rajonuose. Mobili, paplitusi įvairiuose biotopuose, kurie tradiciškai vertinami kaip labai skirtingi: spygliuočių ir plačialapių medžių miškuose ir krūmuose, parkuose, atviruose laukuose su retais medžiais ar krūmokšniais, dirbamose žemėse, drėgnuose nendrynuose, pievose, kopose ir pelkėse. Toli girdimas balsas gali aidėti skirtingo tipo vietose, gyvenvietė priklauso nuo parazituojančios kiaušinių dėjimo specializacijos: pievose deda kiaušinius į pievinio kalviuko lizdus, tankiuose krūmuose - į erškėtžvirblio, nendrynuose - į didžiosios krakšlės. ♀ gali lankytis net keliose kiaušinių dėjimo teritorijose, atskirtose iki 3 km atstumo nuo maitinimosi teritorijos, kurioje gausu vikšrų. Be maisto, gyvenamoje teritorijoje turi būti apstu gerų stebėjimo ir giedojimo postų (medžių viršūnių, akmenų, stulpų, tvorų ar sienų). Iš šių vietų stebimi būsimi jauniklių tėvai ir laukiama patogios progos padėti kiaušinį į svetimą lizdą.

Panašios rūšys