v0.67 GW

Rallus aquaticus
[Gruiformes • Rallidae]  (Clements)
LT Ilgasnapė vištelė
EN Water Rail
DE Wasserralle
RU Водяной пастушок arba Пастушок
SE Vattenrall
LV Dumbrcālis
FR Râle d’eau
Foto/balsas
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 2000-2500

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
+++++++++++++
Apibūdinimas

Aiškiai mažesnė ir lieknesnė už nendrinę vištelę, pilnai suaugę paukščiai didesni ir ilgesniais sparnais už Porzana višteles. Gana maža, ilgasnapė, lanksti pelkių vištelė, prastai skrendanti, bet vikriai ir greitai lakstanti. Ilgos kojos ir pėdos aiškiai matyti skrydžio metu. Apdaras tamsiai rudas viršuje ir švino pilkumo apačioje, baltai ruožuotais juodais šonais ir pauodegiu, matomu, nes uodega dažnai pakelta. Snapas raudonas. Jaunikliai blyškesni, tik šiek tiek pilki ir plačiau ruožuoti apačioje.

Gerose sąlygose stebint, lengvai atskiriami net jaunikliai (iš snapo ilgio, apdaro rašto), bet atsitiktinai pastebėjus - bene dažniausiai painiojamos vištelės. Prieblandoje, kai sunku nustatyti apdaro detales, gali būti painiojama su švygžda, panašių spalvų plovine vištele. Skrenda plazdendama ir netvirtai, aiškiai matyti ilgi sparnai; skraido dažniau, nei Porzana vištelės. Eisena labai skirtinga: nuo lėto žingsniavimo, aukštai keliant kojas, greitesnio pusiau-bėgte iki staigaus lėkimo susigūžus, ieškant priedangos. Trumpais atstumais drąsiai plaukia, tuomet panaši į mažą nendrinę vištelę.

Balsas įvairus ir kartais primena Porzana vištelių balsą; būdingi paršelio kvyktelėjimus primenantys garsai ar dažnai kartojamas vienskiemenis 'kek'.

Buveinė

Rūšis paplitusi nuo šiaurinių miškų, vidutinio klimato juostoje, iki stepių ir Viduržemio jūros regionų. Dažniau būna vandenyno pakrantėse už kitas višteles. Buveinėje turi būti švaraus vandens, plokščia, dažniausiai dumblina, pakrantė ir tanki vandens augalų danga - šis derinys priimtinas net labai ribotose erdvėse. Žiemą, spaudžiant šalčiui, gali slėptis nutekamuosiuose vamzdžiuose, drėgnuose sąvartynuose, atviruose grioviuose, kituose dirbtinės kilmės prieglobsčiuose ir gali atsidurti keistose vietose, net soduose. Užklysta ir į molio ar žvyro kasyklas, kitas nedideles, drėgnas daubas, kuriose yra netekančio ar lėtai tekančio vandens telkiniai, dumblinos pakrantės ir aukštų augalų tankumynai. Karklų ar kitų krūmų artumas ir sausesni plotai, suformuojantys mozaikišką dangą būna labiau priimtini, nei platūs, vienodi pelkėti plotai. Šiai rūšiai nebūna per tankaus augalų raizginio.

Panašios rūšys