v0.67 GW

Anthus gustavi
[Passeriformes • Motacillidae]  (Clements)
LT Tundrinis kalviukas arba Sibirinis kalviukas
EN Pechora Pipit
DE Petschorapieper
RU Сибирский конёк
SE Tundrapiplärka
LV Tundras čipste
FR Pipit de la Petchora
Statusas

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

Rūšies perėjimo faktai Lietuvoje neužfiksuoti.

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
RRR
Apibūdinimas

Lieknesnis už miškinį kalviuką, trumpesne uodega; dydžiu artimas pievinio kalviuko jaunikliui. Vienas mažiausių kalviukų, gana ilgu snapu ir gerokai trumpa uodega. Šiltos spalvos apdaras gausiai ir aiškiai išmargintas, gerai matosi ir iš toliau, taip pat matosi balta papilvė ir šviesūs uodegos šoninių plunksnų kraštai; kitų mažesnių kalviukų šie kraštai yra švaresni ir šaltesnių atspalvių. Iš arčiau matomi gelsvai balti apdaro raštai, aiškūs blyškios spalvos dvigubi rėžiai sparnuose, išmargintas antuodegis.

Ilgai buvo manoma, kad pažinti yra sunku, bet tundrinis kalviukas yra labiausiai išmargintas iš mažųjų kalviukų, šiltų atspalvių apdaru, šviesus ir labai margas. Skrenda trumpai ir padrikai plasnodamas, po to šokteldamas, sklęsdamas; neryžtingas skrydis primena miškinio kalviuko. Siluetu skrisdamas irgi primena pievinį kalviuką (jauniklį), trumpa uodega, pasukta į šoną. Drovus, slapstosi aukštoje žolėje ar krūmo viduryje. Sunku išbaidyti; sprunka pažeme, po to kyla aukštai.

Buveinė

Apsigyvena krūmuotoje tundroje ir taigos pelkėse, mėgsta aukštus tankius karklus, nendres, krūmus lygumose, prie upių ir ežerų.

Panašios rūšys