v0.67 GW

Pernis apivorus
[Accipitriformes • Accipitridae]  (Clements)
LT Vakarinis vapsvaėdis arba Vapsvaėdis
EN European Honey-buzzard arba Honey Buzzard arba European Honey Buzzard
DE Wespenbussard
RU Осоед
SE Bivråk
LV Ķīķis
FR Bondrée apivore
Foto/balsas
Statusas

Lietuvos Raudonoji Knyga: 3(R)

IUCN Red List

Randami: LT

Lietuvoje peri

~ 300-400

Buvimas Lietuvoje
Mėnuo
123456789101112
+++++++++
Apibūdinimas

♂ truputį didesnis už paprastąjį suopį. Slaptingas miškų plėšrūnas, labai panašus į paprastąjį suopį, dažnai primena ir artimesnius giminaičius - Milvus peslius. Suaugusio apdaras gana įvairus, bet uodegos raštas - 2 tamsios linijos arti viena kitos prie pagrindo ir viena gale (platesnė), būdingos tik šiai rūšiai. Plasnojamųjų plunksnų galai apvesti tamsia platoka juosta. Jauniklių apdaras labai skirtingas - nuo visai tamsių iki šviesių (gali būti apačioje balti, visai balta galva ir kaklu), taip pat ir tarpinių formų.

Labai lengva supainioti su paprastuoju suopiu, nes jų apdaras labai įvairus, aiškūs skirtumai tarp abiejų rūšių jauniklių nėra lengvai nustatomi. Dažniau stebint, galima įžvelgti elgesio ir struktūros skirtumus, padedančius atpažinti šias rūšis. Patyrus, pastebima maža galva ir nestoras kaklas, laikomi iškelti virš išlenktos krūtinės, skiriasi nuo suopio ir platesniu sparno viduriu (nors sparno priekis labiau išsikišęs, sparno galinis kraštas gana tiesus), ilgesne, labiau suglausta uodega (lygiagrečiais ar kiek išgaubtais šonais, užapvalintais kampais ir dažnai - mažu įdubimu centre). Skrydžiu primena suopį, bet atidžiau stebint pastebimas panašumas į Milvus. Sklando beveik lygiagrečiais sparnų kraštais, ištiesęs sparnus statmenai kūnui, laiko juos horizontaliai (ne pakėlęs į viršų, kaip suopis), išskleidęs uodegą (ne taip gerai matosi uodegos ilgis). Specifinis sklendimas - sparnai dažnai nukreipiami atgal, kiek išlenkiami žemyn, o vieno ar abiejų sparnų pirštai nuleidžiami. Dažnai matomas vairavimas uodega - tuomet panašesnis į Milvus, nes plasnojamosios plunksnos nuleidžiamos ir uodega krustelima vienu metu. Įsibėgėdamas, sparnais moja lanksčiau ir giliau už suopį (sparnai ilgesni). Demonstraciniai skrydžiai susideda iš nėrimų ir kilimų (sparnai laikomi vertikaliai ir lengvai kresteliami ciklo viršuje). Tupėdamas, kūną laiko gana horizontaliai. Eisena lengva; vaikšto ant šakų ir ant žemės kaip varna; gali net bėgti.

Buveinė

Gyvena nuo Viduržemio jūros iki arktinių regionų, vidutinio klimato žemyno zonose, bet ne visiškai sausuose regionuose - ten, kur randa maisto - vapsvų ir bičių lervų, kito tinkamo maisto. Apsigyvena daugiausia miškuose, kur gausu proskynų, kirtimų, laukymių - vietų, kuriose patogu ieškoti maisto ir kapstyti žemę, jo ieškant. Dažnas ir miškeliuose, giraitėse, nedidelėse (ir negausiai) užliejamose pievose. Peri aukštuose miško medžiuose, dažniausiai - lapuočiuose (bukmedžiuose, uosiuose) arba spygliuočiuose (pušyse), nors nedažnai kituose spygliuočiuose. Nežiūrint kūno stambumo, gerai prisitaikęs skristi žemiau medžių viršūnių ir netgi tankmėse, laisvai vaikšto miške ant žemės. Mažiau už kitas dieninių plėšrūnų rūšis skraido, bet tuoktuvinių skrydžių ir migracijos metu dažnai skrenda aukštai, iki kelių šimtų metrų aukštyje, ir gerai išnaudoja termines oro sroves. Slapukiškas gyvenimo būdas leidžia jam įsikurti nedideliuose ramiuose miškeliuose net arti žmogaus gyvenviečių, bet netoleruoja didelio trikdymo ir persekiojimo, ypač veisimosi sezono metu.

Panašios rūšys